CLICK HERE FOR FREE BLOGGER TEMPLATES, LINK BUTTONS AND MORE! »

Monday, 23 September 2013

BONEKA / PUPPET


Boneka adalah objek-objek yang diukir untuk mewakili watak-watak cerita. Apa yang perlu ada pada sesuatu boneka adalah ia mesti boleh digerak-gerakkan seolah-olah“hidup”. Boneka juga mempunyai sifat-sifat yang tersendiri, yang menampilkanwatak-watak riang, sedih, marah dan lain-lain.Boneka ialah objek atau bahan yang digerakkan serentak dengan skrip yang dibacaataupun cerita yang disesuaikan. Nillie Mc Caslin (1984), menyatakan bahawaboneka dapat berfungsi sebagai alat bantuan mengajar dan dapat menarik perhatianpelajar, menghidupkan suasanan yang lebih menyeronokkan dan seterusnyamemotivasikan pelajar.Biasanya, penggunaan boneka tidak hanya terhad kepada bentuk orang, tetapiboleh juga berbentuk haiwan dan objek-objek lain mengikut watak, situasi dan ceritayang tertentu. Ketika boneka dimainkan atau digerakkan, muzik latar, suara ataupunbunyi-bunyian dimainkan bagi mengiringi pergerakan yang dibuat. Boneka bolehdimainkan oleh guru sendiri ataupun sekumpulan kanak-kanak

KEPENTINGAN BONEKA DALAM MEDIA PENGAJARAN & PEMBELAJARAN

Boneka digunakan untuk menyampaikan cerita atau mesej yang berkesan dan efektif. Sewaktu persembahan boneka,  pendengar boleh terlibat secara tidak langsung dengan menyahut dialong pemain boneka. ini akan memberi pendedahkan kemahiran berkomunikasi, melahirkan idea kreatif  dalam mencipta dan merangsang daya imaginasi murid. Secara tidak langsung ianya memberi peluang kepada murid-murid pengalaman belajar bekerjasama dalam kumpulan.
  • Memenuhi fitrah kanak-kanak yang gemar bermain.
  • Konsep Pembelajaran kanak-kanak adalah belajar sambil  bermain.
  • Penggunaan boneka akan menceriakan situasi P&P dan menghilangkan rasa bosan kanak-kanak.
  • Digunakan sebaga ABM / BBM / BBB untuk proses P&P

JENIS-JENIS BONEKA :

1) Boneka Jari
Boneka jari atau lebih dikenali dengan finger puppets, merupakan boneka yang dimainkan oleh kanak-kanak secara sendiri. Ia dilakukan dengan memasukkan jari ke dalam boneka yang bersaiz jari dan memainkan watak tersebut dengan cara dan gaya jari mereka. Boneka tersebut boleh dibuat dari kertas yang dilukiskan wataknya, kecil bersaiz jarikanak-kanak, diwarnakan dan kemudian digam keliling bentuk watak tersebut kecuali bahagian untuk dimasukkan jari

2) Boneka Tangan
Boneka tangan atau hand puppets, yang lebih mudah disediakan dan lebih praktikal digunakan oleh kanak-kanak. Ini kerana kanak-kanak akan memasukkankeseluruhan pergelangan tangan mereka ke dalam watak yang dilukis atau dibentuk.Bagi menyediakan boneka jenis ini, pelbagai bahan boleh digunakan. Antaranya ialah stokin, sarung tangan, beg kertas sandwic dan sampul surat. Manakala untuk bahagian watak seperti kucing, tikus dan sebagainya, boleh digunakan bekas telor,bekas dadih dan lain-lain supaya menarik.Boneka tangan, kanak-kanak lebih bebas menggunakan tangan mereka, pergerakan mereka lebih bebas.

3) Boneka berbatang
Boneka berbatang atau stick puppets adalah sejenis boneka yang mudah digunakanoleh kanak-kanak. Kepala watak-watak seperti tikus, gajah dan lain-lain akandilekatkan pada hujung batang aiskrim atau pada lidi sate dan kemudian bahagianbadan watak turut dilekatkan pada bahagian bawah kepala tersebut.Kanak-kanak lebih gemar menggunakan boneka jenis ini kerana tangan mereka bebas dan mereka hanya perlu menghayun kayu pemegang mengikut sesuatu pergerakkan dan lebih fleksibel.

4) Boneka tali
Boneka menggunakan tali atau string puppets, berbeza dari segi saiz dan rupabentuk. Ia lebih kompleks kerana kepala watak akan dibentuk dan akan diikatdengan tali dan bagi tujuan pergerakkan. Bahagian kaki dan tangan watak juga akandibentuk supaya boleh digerakkan dengan menggunakan tali. Boneka jenis ini sesuai digunakan bagi cerita-cerita yang memerlukan watak tersebut untuk lari, terbang, lompat dan mengelongsor. Tali yang digunakan bolehberupa tali biasa atau pun tali tangsi yang lebih elastik yang menyebabkan pergerakkan lebih menarik. Boneka bertali, turut digunakan walaupun perlu kemahiran yang tinggi dalam mengawal keluar masuk sesuatu watak.

5) Shadow Pupppets
Shadow puppets, telah lama digunakan untuk persembahan bercerita, diikuti dengannyanyian dan tarian. Ia memerlukan ruang yang khas seperti skrin, watak-watak pulaboleh menggunakan samada boneka jari, tangan ataupun boneka yangmenggunakan pemegang kayu .Ia boleh juga berbentuk drama dan memerlukan lebih dari seorang kanak-kanak untuk memainkan peranannya. Watak-watak yang dibentukkan juga perlu menarikseperti bentuk yang boleh digerak-gerakkan, mulut yang boleh dibuka dan tutup dansayap yang boleh dikepakkan. Shadow puppet, memerlukan kemahiran yang tinggi dalam pengawalan pergerakkan watak-watak dalam sesuatu cerita.


BERIKUT MERUPAKAN HASIL BONEKA/ PUPPET YANG TELAH KUMPULAN SAYA HASILKAN.
BONEKA BERBATANG : PEPATUNG


No comments:

Post a Comment